Η φιλοσοφία μας

 

To Artemis είναι ένα σχολείο για παιδιά από 1 έως 4 ετών. Βασικό σκοπό ειναι να απολαμβάνουν καθημερινά τον κόσμο γύρω τους καθώς επεμβαίνουν ενεργητικά στην αναδόμησή του.

Η δημιουργία του Artemis βασίζεται στις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές εξελίξεις οι οποίες ορίζουν τα ενδιαφέροντα, και τα βιώματα των παιδιών ως κεντρικό άξονα των εκπαιδευτικών μεθόδων. Το παιδι ειναι ενεργο στη μάθηση, μαθαίνει ομαδικά και χρειάζεται παιχνίδια και δράσεις που να ειτρέπει την εξερεύνηση.Τα ενεργητικά ρήματα που μας αντιπροσωπεύουν είναι, παρατηρώ, ερμηνεύω΄συμπεραίνω. Είμαστε καθοδηγητές, συντονιστές \ και οργανωτές σε αυτή την ανακάληψη μέσα από τη γνώση και την επινόηση.

Σε κάθε ηλικία και σε κάθε άνθρωπο χωριστά οι επιθυμίες και οι ανάγκες διαφοροποιούνται. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή , είναι αναγκαίο να υπολογίσουμε και να σεβαστούμε αυτή τη διαφορετικότητα. Γιατί, τα παιδιά μας καλούνται να ζήσουν σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης που τα πάντα αλλάζουν. Η αυτονομία, ο αυτοσεβασμός, η ενεργητική αντίληψη, η επίγνωση των προσωπικών δυνάμεών , η αγάπη στον εαυτό είναι προϋπόθεσεις ευτυχίας και κοινώς πλέον αποδεκτό, διαμορφώνονται από 0-4 ετών.

Βασική προϋπόθεση καλλιέργειας του αυτοσεβασμού, της εμπιστοσύνης στον ευατό και στους άλλους , της ενεργητικής θέσης απέναντι στα πράγματα και της δυνατότητας για δημιουργία είναι ο σεβασμός στις επιθυμίες και στις προσωπικές ανάγκες κάθε παιδιού βιώματα των παιδιών.

Για το λογο αυτό το σχολείο μας επιλέγει τον παιδοκεντρικό προσανατολισμό και υιοθετεί την άποψη ότι σκόπος κάθε προγράμματος εκπαίδευσης πρέπει να είναι η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των παιδιών.

Σε κάθε ηλικία ο άνθρωπος επιθυμεί να νιώθει χρήσιμος και ευτυχισμένος. Στην προσχολική ηλικία η επιθυμία αυτή υπάρχει ως αυθόρμητη τάση – δυνατότητα.

Το Artemis, είναι σε στενή συνεργασία με τους γονείς, ώστε η επιθυμία και η δυνατότητα των παιδιών να είναι χαρούμενα και δημιουργικά, να γίνεται πράξη και παγιωμένη ικανότητα.

 

 

info

Σε αυτή την περίοδο της ζωής οικοδομείται ο τρόπος που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τον κόσμο και κατ’ επέκταση ο τρόπος που επιλέγει να υπάρχει μέσα σε αυτόν. Γι αυτό είναι αναγκαίο να βρεθεί σε συνθήκες που οι προσωπικές του επιθυμίες, σκέψεις, προτάσεις, ιδέες έχουν χώρο όχι μόνο να υπάρξουν αλλά και να καθορίσουν τις εξελίξεις.

Πως δουλεύουμε

1

Δημιουργούμε παιχνίδια και δίνουμε ερεθίσματα που συνδέονται με υλικά και αντικείμενα της καθημερινότητάς μας.

Γιατί, με αυτά θέλουν τα παιδιά να πειραματίζονται και να παίζουν.

2

Σχεδιάζουμε δράσεις που εμπλέκουν ενεργά τα παιδιά στη λειτουργία του χώρου και στη διαμόρφωση του προγράμματος.

Γιατί, πιστεύουμε ότι βιωματική επαφή με τον κόσμο, και η ενεργητική στάση μέσα σε αυτόν, την χρονική περίοδο που αναπτύσσεται ο μηχανισμός της συναισθηματικής αντίληψης, επιτρέπει στον άνθρωπο να μάθει πως να μάθει και πως να επιλέγει και να δημιουργεί αυτό που του δίνει χαρά και ικανοποίηση.

3

  Ως βασικά εργαλεία προσέγγισης των αντικειμένων που ενδιαφέρουν τα παιδιά χρησιμοποιούμε τις τέχνες.
Η μουσική, το θέατρο, το κουκλοθέατρο, τα εικαστικά , η σωματική έκφραση πλαισιώνουν το καθημερινό μας πρόγραμμα.Χρησιμοποιούμε τις τέχνες ως ερέθισμα σκέψης σχετικά με την πολυδιάστατη φύση και λειτουργία των πραγμάτων και παράλληλα ως συνθήκη προσωπικής έκφρασης, επικοινωνιάς και δημιουργίας.