Μαγειρικη

Μαγειρεύουμε παρέα

Τα παιδιά δοκιμάζουν νέες τροφές, μυρίζουν, ξεχωρίζουν γεύσεις. Αναπτύσσουν τον συντονισμό ματιού χεριού και συνδέουν τις αισθήσεις τους.

Ενισχύεται η συζήτηση, η συνεργασία και φυσικά προσφέρουμε τη χαρά της δημιουργίας.

   Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που κάθονται

Η μαγειρική παρέα με τα παιδιά είναι μια από τις καλύτερες και πιο δημιουργικές εμπειρίες. Περνάμε καλα παίζοντας, μαθαίνουμε να συγκεντρονόμαστε, αλλα και ενισχύεται το αίσθημα της συμμετοχής, της αυτοπεποίθησης, της επιτυχίας, της κατάκτησης και της συνεισφοράς

 Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και φαγητό