Τμήματα

Πίνακας

Στο σχολείο μας θα λειτουργήσουν για τη περίοδο Σεπτέμβριο 2018 – Ιούλιο 2019 4 τμήματα στα οποία φιλοξενούνται παιδιά σύμφωνα με το έτος γέννησης τους:

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
Σεπτέμβριος 2018 - Ιούλιος 2019 Βρεφικό 2017 Μεταβρεφικο 2016 Προ-προνηπιακό 2015 Προνηπιακό 2014