Τμήματα

Πίνακας

Στο σχολείο μας θα λειτουργήσουν για τη περίοδο Σεπτέμβριο 2020 – Ιούλιο 2021. Με τμήματα στα οποία φιλοξενούνται παιδιά σύμφωνα με το έτος γέννησης τους:

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
Σεπτέμβριος 2020 - Ιούλιος 2021 Βρεφικό 2019 Μεταβρεφικο 2018 Προ-προνηπιακό 2017 Προνηπιακό 2016