Τμήματα

Πίνακας

Στο σχολείο μας θα λειτουργήσουν για τη περίοδο Σεπτέμβριο 2017 – Ιούλιο 2018 3 τμήματα στα οποία φιλοξενούνται παιδιά σύμφωνα με το έτος γέννησης τους:

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
Σεπτέμβριος 2017 - Ιούλιος 2018 Βρεφικό 2016 Μεταβρεφικο 2015 Προ-προνηπιακό 2014